Adoptie katten

Al onze katten zijn ontwormd en ontvlooid, gechipt, gesteriliseerd, een eerste vaccinatie gekregen en  een boekje.

Voorlopige adoptie honden

Proefperiode van twee weken tijdens dewelke de adoptant de kans krijgt om kennis te maken met het dier en om het te laten omgaan met andere huisgenoten of huisdieren.

Adoptie honden

Bij een gunstige evaluatie van de voorlopige adoptie kan de adoptant overgaan tot definitieve adoptie.

Contract

De voorwaarden voor voorlopige en voor definitieve adoptie worden vastgelegd in een contract.

Afstand

Opname van dieren die door de eigenaar niet langer gewenst zijn of door omstandigheden (sociaal, familiaal) bij de eigenaar niet kunnen blijven.

Verloren Dieren

De eigenaar van een dier met identificatienummer wordt onmiddellijk verwittigd. Dieren die geen chip hebben worden verplicht gechipt voor ze terug naar de eigenaar gaan.
Niet afgehaalde dieren worden na het verstrijken van de wettelijke termijn aangeboden voor adoptie.