Lidgeld

Bij definitieve adoptie wordt de adoptant automatisch steunend lid.
Steunende leden kunnen jaarlijks een bijdrage betalen.

Verkoop

T-shirts, stickers, kalenders, benodigdheden voor dieren.

Aktiviteiten

Jaarlijks eetfestijn
Schoolbezoeken: de werking van het dierenasiel wordt aan geïnteresseerde klassen uitgelegd ter plaatse na afspraak
Stages: wij bieden stageplaatsen aan voor leerlingen in opleiding in de sector van dierenverzorging

Spaarpottenaktie

Met de steun van de plaatselijke middenstand.

Schenkingen

Alle steun is welkom, ook de kleinste.
Bankrekening: BE11 2930 0097 9048

Legaten

U kan ook de vereniging bij testament iets nalaten. Het volstaat “Dierenasiel Sint Hubertus Aalst” te vermelden in uw eigenhandig testament (door uzelf handgeschreven, gedateerd en getekend), ofwel bij notarieel testament. Voor nadere inlichtingen wend u tot de voorzitter van het dierenasiel.